Vidadi Murtuzayev Hüquqşünas Xalqımız tarixin bütün dövrlərində böyük uğurlara, tarixi nailiyyətlərə imza atmağı bacaran istedadlı və fədakar xalqdır. Bu xalqın tərcümeyi-halı möhtəşəm tarixi hadisələrlə olduqca zəngindir. Yaşı sivilizasiyanın yaşı ilə ölçülən xalqımız həmişə həyatın və cəmiyyətin bütün sahələrini mükəmməl şəkildə inkişaf etdirərək bəşətiyyətin intibahına mühüm töhfələr vermişdir. Elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət, hərb və digər sahələrdəmisilsiz işlər
Yazı axını
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 / 11 / 2023