Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi, ədəbiyyatşünası, publisisti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu, xalqımızın müstəqillik idealını gerçəkləşdirən, Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələrinin qoruyucusu, milli dövlət quruluşumuzu dirçəldən, milli istiqlal ideyalarının geniş təbliğ edəni, siyasi publisistik, ədəbi-ictimai fikir tariximizə layiqli töhfələr verən alimi, görkəmli ictimai-siyasi xadimidir. M.Ə.Rəsulzadə yaradıcılığında Azərbaycan

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, görkəmli şair, ədəbiyyatşünas, “Qızıl kəlmə”, “Qızıl qələm”, “Vətən”, “Araz”, “İlin ən yaxşı kitabı” və s. mükafatların laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Rafiq Yusifoğlu çoxşaxəli yardıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan peşəkar bir qələm sahibidir. Dalidag.az xəbər verir ki, bu yaxınlarda, daha dəqiq desək, 2022 və 2024-cü illərdə bu istedadlı, zəhmətkeş və təvazökar qələm sahibinin - Rafiq Yusifoğlunun “Seçilmiş əsərləri”nin 18

Azərbaycan xalqının mütəfəkkir şairi, söz dünyasının sahilsiz ümmanı, türk, ərəb və fars dillərində bənzərsiz bədii-fəlsəfi əsərlər yazanı, sağlığında Şərq ölkələrində böyük şöhrət qazanan dahi şəxsiyyəti, ədəbi-fəlsəfi yaradıcılıq nümunələri müəllifi, qəsidələr, qəzəllər ustadı, bəşəri və humanist ideyaların qoruyucusu, əbədiyaşar söz sənətkarı Məhəmməd Füzuli Azərbaycanın görkəmli sənət nümayəndəsidir. Məhəmməd Füzuli bədii-ədəbi yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir.

Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə Naxçıvan şəhərində 1882-ci il oktyabr ayının 24-də anadan olmuşdur. Ədib XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsidir. Hüseyn Rasizadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində filosof şair, böyük dramaturq Hüseyn Cavid kimi tanınmışdır. Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində romantizm ədəbi cərəyanın ən qüdrətli sənətkarlarından biridir. Ədib 1909-cu ildən “Cavid” ədəbi təxəllüsü ilə yazmağa başlamışdır. Hüseyn Cavidin dramaturji yaradıcılığı olduqca

Bakı Dövlət Universitetində el şairi Sücaətlə bağlı tədbir keçirildi. Dalidag.az xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə açan BDU-nun filologiya fakültəsinin dosenti Məti Osmanoğlu ümumi Kəlbəcər ədəbi mühiti, Aşıq Şəmşir və Səməd Vurğunun İstisuda görüşü, bu görüşün Kəlbəcər ədəbi mühitinə müsbət təsiri haqqında məlumat verdi. BDU-nun folklorşünaslıq ixtisası üzrə doktorantı Jalə Nağıyeva şairin həyat və yaradıcılığı haqqında dolğun məlumat verdi. Həbsə düşməsinin səbəbləri, məhbəs şeirləri,

O gün gördüklərim nə idi, Allahım? Bir belə naləni, bir belə ahı, bir belə göz yaşlarını bu qara yer, bu mavi səma necə götürdü? Ağlayan kim, qışqırıb fəryad edən kim, öz doğmalarını qarışıq insan burulğanından axtarıb tapmağa çalışan kim. Səsdən-küydən qulaq tutulurdu, ana torpaq ayaqlar altda ovulur, əzilir, kül halına dönür, əsən küləyin təsiri ilə insanların başına sovrulurdu, gözlərinin, qulaqlarının, içinə dolurdu. Hamının səsi boğuq, xırıltılı, hər kəsin gözləri yaşlı, bulaşıq, hər kəsin

Salman Qaralar Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşmanın misradaxili bölgüsü bir qayda olaraq ya 6+5 şəklində, ya da 4+4+3 şəklində olur. Bir sıra məqamlarda bir şeir daxilində bu bölgünü həmişə gözləmək mümkün olmur. Bəndin birində misradaxili bölgü 6+5, digərində 4+4+3 şəklində olur. Bəzən bir bəndin içində belə misradaxili bölgülər bir-birindən fərqlənir. Zənnimcə, buna da normal baxmaq lazımdır. Çünki şair və ya yaradıcı aşıq öz fikrini daha dolğun ifadə etmək üçün ilk

*** Bir alaçöhrə O badam üzünü O ipək çölünü yaşaya bilmədi, məmləkətim. Burda Hər səhər küçələr eyni dumana gözün açır. Bu sağsağan küçələr, Bu quzğun dalanlar Daha yem tapa bilməyir Qarnın doyursun. Ümidi bir alaçöhrənin çörəyini oğurlamaqdı. Bu alaçöhrə bir gün dil açıb danışsa, Düşsə bir şəhərin, bir kəndin dilinə, ürəyini oxuya bilsəm, Oxuyaram ki, sənin günəşini əlimdən aldılar, Sənin boz tellərin gəncliyimin rəngidir... Sənin çiçəklərini ürəyimdən dərdilər. Mən sənin soyuğunda, Mən sənin

Fərid Muradzadə ATALAR Bu hissi yaşayıb, duyanlar bilər, İçindən ağlayar, üzündən gülər, Çiynində dünyanın yükünü çəkər Yükü bu dünyadan ağır atalar. Bəzən heç kimsəylə yovuşmasa da, Bəzən saatlarla danışmasa da, Dünya ürəyinə sığışmasa da, Övlad ürəyinə sığır atalar. Yorulmur, dincəlmir, itirir gücün, Bilir ki o bir gün çəkəcək köçün, Gecə də, gündüz də övladlar üçün, Özün oda-közə yaxır atalar. Bir ülfət yükünün sarvanlarıdır, Bir karvan köçünün mehmanlarıdır, Dünyanın ən güclü insanlarıdır,

Xan qızı Xurşidbanu Natəvan altı avqust 1832-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Atası Mehdiqulu xan ona anasının adını vermişdi. Xurşidbanu xanın yeganə övladı olduğu üçün onu tək inci mənasına gələn “Dürrü yekta” çağırardılar. Lakin son dövrdə aparılan araşdırmalar zamanı Xan qızının ailənin tək övladı olmaması məlum olub. Xurşidbanu Natəvana qədər Mehdiqulu xanın iki oğlu dünyayı gəlib, lakin onlar çox az yaşayıb. Bəzi ehtimallara görə, bu dövrdə xarici və daxili vəziyyətin ciddi surətdə
Yazı axını
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 / 05 / 2024