İsmayıl Şıxlı 22-i mart 1919-cu ildə Qazaxın İkinci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. İsmayıl Şıxlının yaradıcılığı olduqca zəngindir. Onun “Konserv qutuları”, “Həkimin nağılı”, “Səhəri gözləyirdik”, “Kerç sularında”, “Haralısan, ay oğlan?”, “Raykom katibi”, “Daşkəsən” oçerkləri Azərbaycan ədəbiyyatı nəsrinin zənginləşməsində birbaşa rol oynamışdır. Ədibin “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür”, “Ölən dünyam” romanları həm məzmun, həm də forma gözəlliyinə malikdir. İsmayıl Şıxlı Azərbaycan nəsrinin uğur

Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə Naxçıvan şəhərində 1882-ci il oktyabr ayının 24-də anadan olmuşdur. Hüseyn Rasizadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində filosof şair, böyük dramaturq Hüseyn Cavid kimi tanınmışdır. Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində romantizm ədəbi cərəyanın ən qüdrətli sənətkarlarından biridir. Ədib 1909-cu ildən “Cavid” ədəbi təxəllüsü ilə yazmağa başlamışdır. Hüseyn Cavidin dramaturji yaradıcılığı olduqca zəngindir. Ədib ilk dram əsəri olan “Ana” pyesini 1910-cu ildə

Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, dramaturqu, jurnalisti, ictimai xadimi, "Molla Nəsrəddin" jurnalının qurucusu olan Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən olan Naxçıvan şəhərində 1869-cu ildə anadan olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yazıçı və jurnalist kimi xüsusi bir iz buraxmış ədibdir. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə "Molla Nəsrəddin" jurnalı ilə satirik jurnalistikanın əsasını qoydu. Cəlil Məmmədquluzadə publisistikası,

Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy оğlu Haqvеrdiyеv 17 may 1870-ci ildə Şuşa şəhərinin yaxınlığındakı Ağbulaq kəndində anadan оlmuşdur. Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv “Bəxtsiz cavan”, “Cəhənnəm məktubları”, “Mоzalan bəyin səyahətnaməsi”, “Marallarım”, “Millət dоstları”, "Mütrüb dəftəri”, "Şikayət”, "Şeyx Şəban", "Mirzə Səfər", "Pir", "Çeşmək", "Qiraət”, "Şəbih”, "Acından təbib”, "Dəccalabad”, “Ac həriflər” və s. qiymətli əsərlər yazmışdır. Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin yaradıcılığında xüsusi yeri olan

...Qovrulmağa, alov neylər, köz neylər, Qazancımız dostluq oldu, bəs eylər... Dalidag.az Fərid Muradzadənin yeni şeirlərini təqdim edir: Evdə xəcil, çöldə xəcil, Hamı deyir, itil, çəkil, Bu dünyanın daşı tökül! Mənim bəlalı başıma. Ramin Dərviş *** Yana-yana kül olmuşuq, İtilib mitil olmuşuq, Özümüzü dərk edəndən Çox heyif, xəcil olmuşuq. İçimizi döyə-döyə, Quru vicdan öyə-öyə, Biz ədalət deyə-deyə Sərgərdan, səfil olmuşuq. İllər boyu gözləmişik, Harama göz dikməmişik, Haqq-ədalət istəmişik

Məhəmmədəli oğlu Axundzadə 5 may 1892-ci ildə Şəmkirdə anadan olmuşdur. Əhməd Cavadın Azərbaycan ədəbiyyat tarixində əvəzsiz rolu olmuşdur. O, dövrünün zəngin biliyə malik olan ziyalısı kimi tanınırdı. Ədib bütün yaradıcılığı boyunca xalqının istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparmışdır. Ə.Cavadın yaradıcılığı onu göstərir ki, o bütün ömrü boyu xalqını düşünmüş və milləti uğrunda həyatını qurban vermişdir. Ədib şərəfli və eyni zamanda çətin bir həyat yolu keçmişdir. Əhməd Cavadın Azərbaycan

Dalidag.az Molla Nəbi Kəlbəcərlinin (Nəbi Dilsuz 1898-1969) şeirlərini təqdim edir. Baxtın olmasa İstəsən dünyanı sərbəst gəzəsən, Düz yolun kəc olar, baxtın olmasa, Xalqın dəhanına şəkər əzsən də, Acı zəhər olar, baxtın olmasa. Süleyman tək olsa şövkəti-şanın, Harun kimi olsa dövlətin-varın, Bir gün gələr, sənin əhli-əyalın Nana möhtac olar, baxtın olmasa. Nəbi, mərd yolunda sərdən keçsən də, Hatəm kimi geniş süfrə açsan da, Dost boyuna ağır xələt biçsən də, Zəhmətin puc olar, baxtın olmasa.

Kəlbəcərə getməyin sadə izahı... Yaylaq mövsümünün açıq elan olunmasıyla bağlı qoyulan şərtlər mətbuatda qəliz üslubda yazılır deyə camaatda çaşqınlıq yaranır. Məsələ belədir: 200 qoyunun xətir-hörmətinə görə 5 adam, 500 qoyunun xahiş-minnətinə görə 7adam, 3000 qoyunun vətən və dövlət qarşısında misisilsiz xidmətinə görə isə 22 adamın vətənə getməyi halal buyurulub. Arılar da şirin dillərini işə salıb bir neçə adamın getməyinə müvəffəq ola biliblər. VƏ ŞEİR Kəlbəcərə getmək üçün Nəyin ola,

Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlu Axundov oktyabr ayının 21-i 1875-ci ildə Şuşa şəhərində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Süleyman Sani Axundov psixoloji, pedaqoji biliyə malik olan bir müəllim idi. O, maarif işini Qarabağ və Zəngəzurda məktəb, uşaq evi, klub, qiraətxana və başqa mədəni-maarif ocaqlarının açılmasına sərf etmişdir və Azərbaycanda mədəni maarif işlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edirdi. Süleyman Sani Axundov mart ayının 29-u 1939-cu ildə Bakıda vəfat edib və qəbridə Bakıda

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, tanınmış el şairi Ələkbər Sönməz yeni şeirlər kitabını oxucularına təqdim edəcək. Dalidag.az xəbər verir ki, bu günlərdə Ələkbər Sönməzin növbəti şeirlər kitabı çapdan çıxıb. "Bir ömrü mən də belə yaşadım" adlı şeirlər toplusu şairin oxuculara təqdim etdiyi sayca 6-cı kitabdır. Bundan əvvəl şairin "Tarixin qan yaddaşı", "Heydər baba, yurda qaytarın eli", "Vətənə borcum qalır", "Qayalarda qalan səs", "Kəlbəcərə gedən yol" kitabları işıq üzü görüb. Vurğulayaq
Yazı axını