Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə Naxçıvan şəhərində 1882-ci il oktyabr ayının 24-də anadan olmuşdur. Ədib XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsidir. Hüseyn Rasizadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində filosof şair, böyük dramaturq Hüseyn Cavid kimi tanınmışdır. Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində romantizm ədəbi cərəyanın ən qüdrətli sənətkarlarından biridir. Ədib 1909-cu ildən “Cavid” ədəbi təxəllüsü ilə yazmağa başlamışdır. Hüseyn Cavidin dramaturji yaradıcılığı olduqca

Bakı Dövlət Universitetində el şairi Sücaətlə bağlı tədbir keçirildi. Dalidag.az xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə açan BDU-nun filologiya fakültəsinin dosenti Məti Osmanoğlu ümumi Kəlbəcər ədəbi mühiti, Aşıq Şəmşir və Səməd Vurğunun İstisuda görüşü, bu görüşün Kəlbəcər ədəbi mühitinə müsbət təsiri haqqında məlumat verdi. BDU-nun folklorşünaslıq ixtisası üzrə doktorantı Jalə Nağıyeva şairin həyat və yaradıcılığı haqqında dolğun məlumat verdi. Həbsə düşməsinin səbəbləri, məhbəs şeirləri,

O gün gördüklərim nə idi, Allahım? Bir belə naləni, bir belə ahı, bir belə göz yaşlarını bu qara yer, bu mavi səma necə götürdü? Ağlayan kim, qışqırıb fəryad edən kim, öz doğmalarını qarışıq insan burulğanından axtarıb tapmağa çalışan kim. Səsdən-küydən qulaq tutulurdu, ana torpaq ayaqlar altda ovulur, əzilir, kül halına dönür, əsən küləyin təsiri ilə insanların başına sovrulurdu, gözlərinin, qulaqlarının, içinə dolurdu. Hamının səsi boğuq, xırıltılı, hər kəsin gözləri yaşlı, bulaşıq, hər kəsin

Salman Qaralar Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşmanın misradaxili bölgüsü bir qayda olaraq ya 6+5 şəklində, ya da 4+4+3 şəklində olur. Bir sıra məqamlarda bir şeir daxilində bu bölgünü həmişə gözləmək mümkün olmur. Bəndin birində misradaxili bölgü 6+5, digərində 4+4+3 şəklində olur. Bəzən bir bəndin içində belə misradaxili bölgülər bir-birindən fərqlənir. Zənnimcə, buna da normal baxmaq lazımdır. Çünki şair və ya yaradıcı aşıq öz fikrini daha dolğun ifadə etmək üçün ilk

*** Bir alaçöhrə O badam üzünü O ipək çölünü yaşaya bilmədi, məmləkətim. Burda Hər səhər küçələr eyni dumana gözün açır. Bu sağsağan küçələr, Bu quzğun dalanlar Daha yem tapa bilməyir Qarnın doyursun. Ümidi bir alaçöhrənin çörəyini oğurlamaqdı. Bu alaçöhrə bir gün dil açıb danışsa, Düşsə bir şəhərin, bir kəndin dilinə, ürəyini oxuya bilsəm, Oxuyaram ki, sənin günəşini əlimdən aldılar, Sənin boz tellərin gəncliyimin rəngidir... Sənin çiçəklərini ürəyimdən dərdilər. Mən sənin soyuğunda, Mən sənin

Fərid Muradzadə ATALAR Bu hissi yaşayıb, duyanlar bilər, İçindən ağlayar, üzündən gülər, Çiynində dünyanın yükünü çəkər Yükü bu dünyadan ağır atalar. Bəzən heç kimsəylə yovuşmasa da, Bəzən saatlarla danışmasa da, Dünya ürəyinə sığışmasa da, Övlad ürəyinə sığır atalar. Yorulmur, dincəlmir, itirir gücün, Bilir ki o bir gün çəkəcək köçün, Gecə də, gündüz də övladlar üçün, Özün oda-közə yaxır atalar. Bir ülfət yükünün sarvanlarıdır, Bir karvan köçünün mehmanlarıdır, Dünyanın ən güclü insanlarıdır,

Xan qızı Xurşidbanu Natəvan altı avqust 1832-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Atası Mehdiqulu xan ona anasının adını vermişdi. Xurşidbanu xanın yeganə övladı olduğu üçün onu tək inci mənasına gələn “Dürrü yekta” çağırardılar. Lakin son dövrdə aparılan araşdırmalar zamanı Xan qızının ailənin tək övladı olmaması məlum olub. Xurşidbanu Natəvana qədər Mehdiqulu xanın iki oğlu dünyayı gəlib, lakin onlar çox az yaşayıb. Bəzi ehtimallara görə, bu dövrdə xarici və daxili vəziyyətin ciddi surətdə

Ənvər Rza öz layiqli qiymətini almamış şairlərdəndir. Onun 85 illik yubileyi qeyd olunmalıdır. Gəlin, böyük şairimizin yubileyinin keçirilməsi istiqamətində lazımi addımlar ataq. Dalidag.az xəbər verir ki, bu təşəbbüslə şair Elşən Əzim çıxlş edib: "Bu gün görkəmli Azərbaycan şairi, tərcüməçi, filoloq alim Ənvər Rzanın anadan olmasının 85 -ci ili tamam olur. Ənvər Rza 70-80-ci illər poeziyasında özünəməxsus bədii-poetik xüsusiyyətləri ilə seçilən şair idi. Şeirlərindəki səmimiyyət, bədii yük,

Dalidag.az kult.az-a istinadən Azərbaycan Yazıçılar Birliyin katibi, yazıçı Elçin Hüseynbəyli ilə müsahibəni təqdim edir: - Elçin bəy, bu gün Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Azərbaycan yazıçısına nə vəd edir, hansı prespektivləri var? - Azərbaycan Yazıçılar Birliyi icma təfəkkürünə əsaslanan bir qurumdur. Biz burada birik, bir də olmalıyıq. Bura qələm qardaşlarının toplandığı yerdir, amma özünü təsdiq yeri deyil. Yəni mən bura üzv olum, onunla da istedadlı bir yazıçı-şair kimi təsdiqlənim, belə

Sevinc QƏRİB SONRA... Sonra kirpiklərim yükünü atdı, boşaldı gözümün dolu tərəfi. Sonra boğazımda dağı əritdim, qəhər selə döndü o dar cığırda, çəkdi qoşunların nəfəs yolumdan, yenildi səbrimə qəzəb ordusu... Sonra zəfər çaldı çiyinlərim də, soyundu əynindən məğlub libasın. Açıldı qaşımın düyünləri də, sovruldu alnımdan qırış topası. Sonra qollarımı havaya açdım, "çiçəyi çırtladı" ümidlərimin... Sığalsız saçlarım çox ağlamışdı, sonra barmaqlarım savaba batdı. Qurudu göz yaşı saçlarımın da
Yazı axını