Sevinc QƏRİB Ha fikirləşirəm səbəbini, kökünü tapa bilmirəm. Nədir bizdə bu "kütləvilik sindromu"? Niyə biz şüurlu və şüursuz şəkildə hər "yerə" kütləvi axın edirik? Gündəmə yansıyan hər hansı bir məsələyə, əksər vaxt da ciddi olmayan nələrəsə böyüklü-kiçikli emosianal reaksiya verir, uzun-uzadı mətnlər yazır və ya çıxışlar edirik. Yəqin bu səbəbdəndir ki, ən xırda detal belə bizdə gündəmə çevrilə bilir. Kiminsə əyri-üyrü ifadəsini manşetləmək, guya etalonmuş kimi onun məntiqsiz fikrini

O yanda dağlardı, bu yanda mənəm, Odu sönmür həsrətimin illərdi. Mənim kimi dərdi ilə böyüyən Yurdu üçün qan ağlayan ellərdi Nə ah, nə nalə... içimdə hayqıran qisas səsini yerlər, göylər duymaz oldu. 28 il eyni ağrıyla ağrıyıb, eyni göynəklə göynəyib adını yaşamaq qoyduğumuz bu sürünməyə necə dözmüşük, niyə dözmüşük??? Necə həsrətlə dağlara boylanıb qübar bağlayan ürəklərimizə dağ çəkmişik??? Sən dağlara boylan köksünü ötür, Ürəyin dağ boyda qübar bağlasın. Varını, yoxunu, balanı itir, İçin
Yazı axını
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 / 05 / 2024