O yanda dağlardı, bu yanda mənəm, Odu sönmür həsrətimin illərdi. Mənim kimi dərdi ilə böyüyən Yurdu üçün qan ağlayan ellərdi Nə ah, nə nalə... içimdə hayqıran qisas səsini yerlər, göylər duymaz oldu. 28 il eyni ağrıyla ağrıyıb, eyni göynəklə göynəyib adını yaşamaq qoyduğumuz bu sürünməyə necə dözmüşük, niyə dözmüşük??? Necə həsrətlə dağlara boylanıb qübar bağlayan ürəklərimizə dağ çəkmişik??? Sən dağlara boylan köksünü ötür, Ürəyin dağ boyda qübar bağlasın. Varını, yoxunu, balanı itir, İçin
Yazı axını